Pomáháme školám a učitelům získávat cennou zpětnou vazbu od žáků a studentů. Unfold je osvědčený nástroj podložený výzkumem best practice.

UNFOLD ŠKOLÁM POMÁHÁ:

Zaci

Vyslechnout své žáky

Pomáháme školám získat názor té nejdůležitější skupiny - žáků. Ti totiž na rozdíl od školní inspekce nebo vedení školy tráví s učitelem několik hodin denně a proto se dokážou k výuce objektivně vyjádřit.

rozvoj ucitelu

Rozvíjet schopnosti učitelů

Učitelé díky našemu dotazníkovému šetření, které společně individuálně přizpůsobíme každé škole, mohou získat hodnotnou a objektivní zpětnou vazbu od svých žáků.

Etos

Budovat školní étos

Díky Unfoldu může vaše škola dát najevo, že vám na názoru žáků záleží, že chcete získávat zpětnou vazbu a zlepšovat se a že váš vztah se žáky je založen na vzájemné důvěře a spolupráci.

JAK ZÍSKÁVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY PROBÍHÁ?

Každé škole vytvoříme dotazník na míru. Na začátku stojí testovaný a osvědčený standardizovaný dotazník vyvinutý na základě akademického výzkumu. Ten prodiskutujeme s učiteli a s vedením školy. Všichni dostanou prostor se vyjádřit a na základě návrhů poté dotazník přizpůsobíme. Každá škola je jiná a má vlastní priority a výzvy.

seznameni

1. Seznámení učitelů

Na začátku spolupráce seznámíme učitele s celým postupem a posbíráme od nich podněty a nápady.

optimalizace

2. Individualizace dotazníku

Na základě podnětů přizpůsobíme dotazník potřebám školy a učitelů.

Sber odpovedi

3. Dotazníkové šetření

Shromáždíme odpovědi žáků/studentů. Sběr odpovědí probíhá elektronicky.

Analýza webu logo

4. Vyhodnocení a distribuce

Odpovědi vyhodnotíme a každému učiteli poskytneme individuální zpětnou vazbu.

KDO ZA TÍM STOJÍ?

JAN JUŘÍČEK

Učitel, Zástupce ředitele pro pedagogiku na ZŠ Strossmayerovo náměstí

E-mail: jan.juricek@zsstross.cz

MAREK KREJČÍ

Analytik, specialista na online marketing, učitel

E-mail: marekkrejci108@gmail.com

NAPIŠTE NÁM

Rozhodli jste se Unfold vyzkoušet, nebo se jen chcete na něco zeptat? Ozvěte se!

Jméno

E-mail

Škola

Rozhodli jste se už pro některou z variant? Pro kterou?

Vaše zpráva

5030,4941,5008,5016,5004,5012,5015,4941,4965,4941,5013,5004,5017,4953,5013,5024,5021,5012,5006,5008,5014,4956,4955,4963,4971,5010,5016,5004,5012,5015,4953,5006,5018,5016,4941,4951,4941,5022,5024,5005,5013,5008,5006,5023,4941,4965,4941,4992,5017,5009,5018,5015,5007,4939,4952,4939,5017,4999,5024,4955,4956,4956,5005,5014,5007,5018,4939,5017,4999,5024,4955,4955,5008,4956,5022,4939,5014,5018,5017,5023,5004,5014,5023,5018,5025,5004,5015,4940,4939,4965,4948,4941,5032